Enviament gratuït a comandes superiors a 35€ que continguin cafè o te. Enviaments a Península a 24/48h.

Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure informació estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Hidden Cafè Barcelona, amb CIF B66718925, en endavant Cafè a Barcelona, en qualitat de titular del lloc web hiddencafebcn,com, amb domicili al c/ Constança / Déu i Mata (876,85 km) 08029 Barcelona a Barcelona, ​​adreça de correu electrònic [object Object] i telèfon (+ 34) 938538791, procedeix a comunicar-vos aquesta informació que conforma i regula les condicions d'ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini hiddencafebcn,com, Assumeixen i es comprometen a respectar.

 

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de hiddencafebcn,com atorga la condició de usuari de hiddencafebcn,com, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l'Avís Legal. Si el usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar hiddencafebcn,com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Cafè a Barcelona pot ser diferent en cada moment que el usuari accediu al Portal. Per tant, el usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a hiddencafebcn,com.

A través d' hiddencafebcn,com, Cafè a Barcelona [object Object] usuari l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per Internet Cafè a Barcelona o per tercers autoritzats.

El usuari està obligat i es compromet a utilitzar hiddencafebcn,com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest avís legal oa qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen hiddencafebcn,com, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats. A aquest efecte, el usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Cafè a Barcelona, D'un altre USUARI o de qualsevol usuari dInternet (hardware i software).

El usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a hiddencafebcn,com, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font , o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició de usuari de hiddencafebcn,com, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, el usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de Cafè a Barcelona, Que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Cafè a Barcelona o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques daigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

El usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de hiddencafebcn,com, i/o dels Continguts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a hiddencafebcn,com són propietat de Cafè a Barcelona o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l'ús o l'accés al Portal i/o als Continguts atribueixi al usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre's cedits al usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de Cafè a Barcelona, O de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de Cafè a Barcelona o de tercers que n'han autoritzat l'ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Cafè a Barcelona o de tercers inclosos a hiddencafebcn,com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

DISPONIBILITAT D'HIDDENCAFEBCN,COM

Cafè a Barcelona no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors a l'accés a hiddencafebcn,com, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, Cafè a Barcelona no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts al usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Cafè a Barcelona exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de hiddencafebcn,com i dels continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que el USUARI hauria pogut atribuir a hiddencafebcn,com i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d'informar al usuari sobre lexistència daltres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

Cafè a Barcelona no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software ), els documents o els fitxers del usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats al usuari per aquest motiu.

L'accés a hiddencafebcn,com no implica l'obligació per part de Cafè a Barcelona controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon al usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per tant, Cafè a Barcelona no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de hiddencafebcn,com, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic del usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador del usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.

La prestació del servei de hiddencafebcn,com i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Cafè a Barcelona, no obstant això, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de hiddencafebcn,com i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Cafè a Barcelona advertirà prèviament la terminació o suspensió de hiddencafebcn,com

 

QUALITAT D'HIDDENCAFEBCN,COM

Donat l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de hiddencafebcn,com, Cafè a Barcelona realitza el millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Cafè a Barcelona exclou tota responsabilitat per les decisions que el usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de hiddencafebcn,com. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts

 

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Cafè a Barcelona al usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Ser de la nostra família
té els seus avantatges

Uneix-te a nosaltres i gaudeix d'un 10% de descompte a la teva primera comanda